Alparslan Büyük Selçuklu

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını atama edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu’ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine sırlı suikastçılar saldırır. Atağın izleri Alparslan’ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans cefasından kaçan Türkmen kızı Akça’nın yaşamını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki epopesi aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça’nın hoşluğunun arkasında gizlediği gizemlerden habersizdir. Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan meselelerin çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen’i Ani’ye yollar. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos’un oğlu Yannis’in yaptığı yanılgı, Sultan Tuğrul’un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla beraber Pasinler’de Bizans’la karşı karşıya kazanç. Pasinler, Alparslan’a Anadolu’nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

Başa dön tuşu